Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  The Earth Day
Google+Hangout with Teacher Marija 
"Мојата Планета"
Видеоконференциска работилница со наставничката Марија и учениците од ОУ Христо Узунов -Другово 

ВИДЕО ЗАПИС ОД ЦЕЛАТА АКТИВНОСТ
Утрови ни стигнаа три писма со молби за помош. 
Едното од некое тажно дрво кое се плашело дека ќе биде сечено од луѓето, другото ни го праќа загрижено рипче кое забележало се помалку и помалку вода во рекичката а третото е од едно бело мече на кое му се топел домот во земјата на снегот.
Ќе знаеме ли како да им помогнеме? 
А што е тоа во шишето што го најдовме во реката? Дали е и тоа некакво писмо?
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци