Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Добро ни дојдовте на уште едно наше дружење.
Сите заедно, за Земјата, да бидеме чувари на природата!
 
Ова е нашето еко-катче. Весело, зелено, разиграно и распеано.
Нашата химна е оваа песничка поставена малку подолу на страницава.
Секогаш се радуваме и танцуваме додека ја пееме.
Ајде и вие заедно со нас.
Ја пее едно мило девојче по име Кристина и еве што таа на сите ни порачува:
"Ве молам за внимание,
на Земјава да и помогнеме.
Некаде во невреме
многу деца настрадале.
Во светот има пожари,
некаде па и поплави.
Сонцето светло зрачи,
што ли ова ќе ни значи?
 
Земјата болна е,да ја лечиме.
Секој лош отров да го спречиме.
Дајте воздух чист да си дишеме
и чиста вода да си пиеме."
 
 
 
Одделенски наставник Весела Богдановиќ
 

 


Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци