Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                     Нашата прва екскурзија
Започна новата учебна година. Што ни донесе?

Нови првачиња за учителката и првата учителка на дечињата. Време е убаво да се запознаеме и да се договориме како ќе си учиме и играме заедно. Оваа прва екскурзија добро ни дојде на сите. Многу чист воздух, многу дружење, многу смеа и радост и по некоја игра. Каде? Во близина на нашето училиште

 

 Погледнете...


А знаете ли што е најважното за што се договоривме денес?
-Секогаш кога ќе јадеме смоки или чоколадо во природа, хартијата ќе си ја ставиме во чантата или во најлонче и нема да ја валкаме природата со ѓубре за да биде секогаш убава, најубава. Потоа, штом најдеме корпа за ѓубре таму ќе завршат нашите кесички. 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци