Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Нашето слатко e најслаткo :-)

ВИДЕО ЗАПИС ОД СИТЕ АКТИВНОСТИ

ИНТЕГРИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРДУВАЊЕ НА ТИМСКА РАБОТА И СОРАБОТКА
ПРИ РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ЦЕЛ ОД ЗАЕДИЧКИ ИНТЕРЕС
Запознавање на околината
-Подготовка на домашно слатко од грозје.
Унапредување на навики и желби за конзумирање на домашно подготвена храна
Македонски јазик
Следење на цртан филм- Лисицата и грозјето. Поим- Басна
Корелација со Математика- Броиме до 10

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци