Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  ЕКО ЗУМБА - ХАРЛЕМ ТАНЦ 
за еко протест на нашата кралска еко патрола и на голем дел од нашите поголеми другарчиња кои се придружија на нашата активност
Четврта активности во рамки на проектот-И ние сакаме зелен и весел училишен двор
1.Припрема на волчебни стапчиња и облека
 
Изработка на фустани од употребени мушами за маса или стари вц завеси.
"Шиење"со лепило во боја :-) 
 
Чири-БА ЧИРИ-буу!....Да се претвориш во трева !
 
Тука сме сите. Децата, наставниците па дури и нашата директорка.
 
Чири-БА ЧИРИ-буу! Од утре и ти да си чиста !
 
СЕ ДОГОВОРИВМЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ ЗА НАШИОТ ПРОБЛЕМ-
Уште наредната недела самите ке си посадиме трева а населението ке го замолиме да ни помогне некако да го оградиме дворот и ке забраниме најпрвин влез и паркирање на автомобили...Потоа ке чекаме одговор на нашите писма упатени за помош за бетонирање на делови и трајно оградување на дворот.
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци