Ние децата чувари на природата - Почетна
                            Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  ПОРАДИ ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ ГОЛЕМ ДЕЛ ОД ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ИЗГУБЕНИ
:-( ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА ГИ ВРАТАМ ШТО ПОБРЗО МОЖЕ
 
ЧУДОТО ПО ИМЕ МАГНЕТ
Истражувачки активности на отворено. Активност во рамките на проектот 
ВИДЕО ЗАПИС ОД АКТИВНОСТИТЕ
КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ
Проблемска ситуација
-Зошто никој не може да успее да улови зелена риба од овој базен?
 По што се разликуваат зелените да откриеме?
 (метална спојувалка)
Да откриеме
 какви предмети сака магнетот да привлекува на себе, од каков материјал.
 
Може ли да привлекува преку хартија и стакло или предмети
 ставени во вода?
-Зошто некои математички форми стојат а некои не на металната табла?
(на некои е прицврстен магнет а на останатите нема)
-Ќе направиме вистинска УМЕТНИЧКА СЛИКА 
со помош на магнет, темперни боички  шајки, штрафови, метално лагерче..
Магнетот ставен под хартијата можел да ги придвижува металните предмети ставени над хартијата и со нив да прави интересни уметнички шарки додека ги размачкува боите
  
Нашиот мал натпревар во парови
започна со припрема на две "езерца"
Најпрвин без да се натпреваруваме ќе провериме кои од пластичните рипки можеме да ги уловиме.
Зошто не можеме сите?
"Некои од нив немаат метално штрафче во устат а магнетот на јадицата не привлекува пластика"
 Сега натпреварот во парови може да започне 
Се договоривме да навиваме за сите по малку, наизменично. Така играта ќе ни биде попријатна за сите парови.
 
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци